Wat is strategisch HRM en vooral: hoe realiseer je strategisch HRM?

Strategisch HRM, erkennen, begrijpen en doen’ geeft antwoord op deze vragen aan de hand van een gegrond en toepasbaar concept: de strategische HRM-kubus. De drie dimensies van de kubus bepalen gezamenlijk de kwaliteit van strategische HRM in uw organisatie:

erkennen, begrijpen en doen. Erkennen dat uw mensen het verschil maken tussen gemiddeld en goed, begrijpen hoe uw mensen dat verschil kunnen maken en tot slot het doen: zorgen dat uw mensen het verschil maken tussen gemiddeld en goed.


“Het boek van Eelke Pol biedt vele analytische kaders om zowel ontwikkelingen als spanningsvelden te lijf te gaan. (..) De vele citaten van praktijkmensen, het toepassen van de HRM kubus (begrijpen, erkennen, doen) en de casussen en checklisten in de bijlagen kunnen de strategie en uitvoering van dit lastige vak zeer ondersteunen. Vooral de noodzakelijke erkenning dat mensen het verschil maken is een belangrijke voorwaarde voor HRM succes. (..) Ongetwijfeld zal deze tekst professioneel leesplezier bij u oproepen.”


Prof. Dr. Joep Bolweg

Adviseur HRM en Strategie Berenschot en Hoogleraar aan de

Adviseuropleiding van de VU (PGO/MC)Bekijk de video van de leergang strategische hrm

Eelke Pol krijgt Professionaliserings prijs

Download hier de overige tools uit het boek

Download hier artikelenVoor meer recensies klik hier >>